028 6285 6467

Tag Archives: hen suyễn ở vùng lạnh

HEN SUYỄN Ở NƠI CÓ KHÍ HẬU KHẮC NGHIỆT

HEN SUYỄN Ở NƠI CÓ KHÍ HẬU KHẮC NGHIỆT I.Phải làm sao khi bị hen suyễn mà sống ở nơi thời tiết khắc nghiệt Tây Nguyên nói riêng và vùng đất ĐakLak nói chung là nơi có khí hậu khá khắc nghiệt, vào mùa khô ban ngày có thể nóng đến cháy da và mùa […]

YÊU CẦU NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC GỌI LẠI